Fundacja Somaly Mam

Brak praworządności prowadzi do okrucieństwa związanego z naruszaniem praw człowieka, na przykład handlu ludźmi. Szacuje się, że każdego roku ponad milion dzieci i kobiet na całym świecie zmuszanych jest do seksualnego niewolnictwa. Spółka LexisNexis połączyła siły z Somaly Mam, by działać na rzecz zwalczania handlu ludźmi wszędzie tam, gdzie dochodzi do tego procederu.

Poza sponsorowaniem Fundacji Somaly Mam i AFESIP stworzyliśmy 10-osobowy zespół złożony z pracowników LexisNexis, którzy wspierają te dwie organizacje szeroką wiedzą z zakresu prawa, zarządzania i spraw operacyjnych w działaniach na rzecz zwalczania handlu ludźmi w Kambodży i w innych miejscach. Zespół analizuje i przedstawia wyższemu kierownictwu rekomendacje na szereg tematów, takich jak dopuszczanie prawników do nieodpłatnego świadczenia usług prawnych (pro bono), ustawiczna edukacja, praktyka prawnicza w różnych krajach, ubezpieczenia i inne wymogi związane z profesją prawniczą.

Inny zadaniem zespołu jest badanie możliwości współpracy partnerskiej, która pozwoli na bardziej optymalne wykorzystanie naszych zasobów poprzez realizację szerokiego zakresu działań, takich jak rzecznictwo interesów, edukacja i kształtowanie opinii, gromadzenie, kodyfikacja i rozpowszechnianie przepisów prawa w byłych państwach bezprawia, a także bezpłatne udostępnianie produktów LexisNexis oraz organizowanie szkoleń z zakresu ich obsługi.